Wysokie ryzyko, niskie ryzyko

14 Views

Wysokie ryzyko, niskie ryzyko

Dobrze znany jest fakt, że ryzyko nowotworu jest w niektórych krajach większe niż w innych. Podczas autopsji ofiar wypadków śmiertelnych w częściach świata o niskim i wysokim ryzyku liczba mikroskopijnych nowotworów piersi i prostaty w ich organizmach jest podobna. Inny­mi słowy, powstawanie komórek nowotworowych w pewnych czę­ściach organizmu jest zjawiskiem, które „zdarza się powszechnie, jako część normalnego procesu starzenia u ludzi. Autopsje przeprowadza­ne u osób w wieku od 20 do 30 lat zwykle nie wykazują guzów pro­staty. U ofiar wypadków pomiędzy 40 a 60 rokiem życia pojawiają się patologiczne zmiany przednowotworowe. A powyżej sześćdziesiątki znaczna liczba przeciętnych mężczyzn ma niewielkiego raka prostaty, odkrywanego przypadkiem przy autopsji. Jednak liczba guzów, które rozrastają się do klinicznie wykrywalnych rozmiarów, jest 5 do 10 razy wyższa w państwach o wysokim ryzyku niż w państwach o niskim ry­zyku. Jeśli nowotwór rozwija się u osób z krajów o niskim ryzyku, ich guzy są zwykle mniej agresywne i wolniej się rozprzestrzeniają.

Gdy kobiety przenoszą się z nisko do wysoko zagrożonych krajów, ryzyko nowotworów piersi wzrasta u nich w ciągu 15 lat; odwrotna zależność jest także prawdziwa przy migracji z krajów wysoko do ni­sko zagrożonych. U ludzi proces rozwoju raka piersi z pojedynczej nieprawidłowej komórki do wykrywalnego guza również zajmuje około 15 lat. Okazuje się, że dieta ma największe znaczenie już po utworzeniu się nowotworu, działając hamująco łub pobudzająco na jego wzrost.

Wysokie ryzyko, niskie ryzyko
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
In : Uroda

About the author

Related Articles

Archiwa